วิธีติดตั้งปลั๊กอินโพสรูปสำหรับเว็บบอร์ดตระกูล BB

ถ้าหากเพิ่มปลั๊กอินเข้าไปแล้วจะมีเมนูอัพรูปเพิ่มขึ้นมาดังรูปข้างบนและมีความสามารถดังนี้

- อัพโหลดไฟล์รูปภาพได้ขนาดรูปใหญ่สุด 4 MB

- อัพโหลดไฟล์รูปภาพได้ครั้งละไม่เกิน 1000 รูป

- สร้างโค๊ด BB สำหรับโพสตามเว็บบอร์ดให้ทันที

- สามารถดาวน์โหลดภาพต้นฉบับทั้งหมดเพื่อส่งเข้าร้านอัดภาพได้

 

ปลั๊กอินของ fwdnow ใช้ได้กับเว็บบอร์ดดังต่อไปนี้

วิธีติดตั้งปลั๊กอิน Sovix.org สำหรับ SMF มี 2 วิธี

วิธีที่ 1 โหลดไฟล์นี้ไปแทนที่ Themes/default/Post.template.php ในเว็บของคุณ ->ไฟล์

วิธีที่ 2 เพิ่มโค๊ดสีแดงข้างล่างนี้ ใส่ไปที่ไฟล์ Themes/default/Post.template.php ในเว็บของคุณ

หากคุณใช้ SMF version 1.1.5 เพิ่มโค๊ดสีแดงข้างล่างเข้าไปที่บรรทัดที่ 879

หากคุณใช้ SMF version 1.1.4 เพิ่มโค๊ดสีแดงข้างล่างเข้าไปที่บรรทัดที่ 808

$bbkey = session_id().rand(111,999);
echo '
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://www.Sovix.org/js/twsack.js"></script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://www.Sovix.org/multiupload/fwdnow.js"></script>
<a href="#"><img src="http://www.Sovix.org/images/upload.jpg" onclick="openUploadBar(document.postmodify.subject.value,\''.$bbkey.'\');"></a>';